Εκτυπωσεις Εταιρικης Ταυτοτητας

Επαγγελματικές Κάρτες - Επιστολόχαρτα - Φάκελοι

Η amprint είναι σε θέση να εκτυπώσει και να παράγει ολοκληρωμένα πακέτα εταιρικής ταυτότητας με πολύ μικρό κόστος, ανεξαρτήτως ποσότητας. Φάκελοι όλων των διαστάσεων, κάρτες, επιστολόχαρτα μπορούν να παραχθούν γρήγορα ποιοτικά αλλά προπαντώς και οικονομικά.

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και εκτυπώσεις καρτών με ειδική επεξεργασία όπως τοπικό UV γκοφρέ, ασημοτυπία, πλαστικοποίηση, φλόκο, κλπ.

Τώρα ακόμα μεγαλύτερες προσφορές για γραφίστες και διαφημιστικές και για μεγάλες ποσότητες.